GDAO

Governor DAO
未审核
全球市值排名:暂无排名
GDAO价格 0.312607 -16.86%
2.022 0.000009795
刚刚更新
GDAO24H最高 0.37706
GDAO7D最高 --
GDAO7D净流入 --
GDAO历史最高 2.42435
GDAO24H最低 0.24602
GDAO7D最低 --
GDAO24H净流入 --
GDAO历史最低 0.24602
GDAO市值 --
GDAO占总市值
GDAO流通数量/总量
47.22万/300万
GDAO流通率
GDAO24H成交额 2.875万
GDAO换手率
GDAO介绍

GDAO币介绍:总督是一个DAO,旨在为新的DAO提供“服务即服务”,以确保在第0天进行积极,公正的治理。 GDAO是授予投票权并代表项目资金所有权的治理令牌

查看GDAO完整介绍
GDAO发行时间
GDAO上架交易所 1
GDAO核心算法
GDAO共识机制
GDAO主页

获取更详尽的GDAO_Governor DAO资料

 • GDAO行情趋势
 • GDAO资金流向
 • GDAO大单交易
 • GDAO交易分布
 • GDAO开发
下载PNG图片
 • GDAO阶段涨幅
 • 24小时 -16.86%
 • 7天 -34.73%
 • 30天 -71.46%
 • 3月 --
 • 6月 --
 • 1年 --
 • 今年 --
 • 全部 --
 • GDAO市场
 • GDAO持币
 • GDAO公告
 • GDAO动态
 • GDAO资讯
类型: 全部
市场:
交易所 交易对 价格() 24H涨幅 Spread 24H成交额() 推测成交额() 推测额% 更新时间 Kline
查看GDAO在Bilaxy价格排名 bilaxy Bilaxy -